Chairmen of AFK branches in the regions
Zhetysu region:

Branch Chairman
Sharipov Askar Kalyevich

Taldykorgan
+7 701- 930 84 90
sharipov_askar@bk.ru

Akmola region
Branch Chairman
Iskakov Nartai Zhumatayevich
Kokshetau

+7 701-511 52 18

atamekenakmol@mail.ru

Aktobe region
Branch Chairman
Sariev Berik Kamelovich

Aktobe

+7 705- 4940076

berik_sariev@mail.ru

Atyrau region
Branch Chairman
Murat Satybaldievich Sarmanov

Atyrau
+7 701-5775100
atyrau-fermery@mail.ru

Abay region
Branch Chairman
Baigaliev Serik Marksovich
+7 771- 3693333
sfk.vko@mail.ru

Zhambyl region
Branch ChairmanTaraz
Sultanbekov Dulat Abenovich
+7 701 -1107071

West Kazakhstan region
Branch Chairman
Zharylgapov Serik AbdulgalievichUralsk
+7 701 -3311531
+7777- 4247100,
zharylgapov1960@mail.ru

Kostanay region
Branch Chairman
Akhmetov Marat Zhumasultanovich

Kostanay
+7 705 -1970770

sfk.kst@mail.ru

Karaganda region
Branch Chairman
Zhabyak Igor Vasilyevich

Karaganda
+7702 -1771477

vasjan555@mail.ru

Kyzylorda region
Branch Chairman
Pashkenov Omirkhan

Kyzylorda
+7 701 -7712712
O.pashkenov@korda.gov.kz

Mangystau region

Branch Chairman

Izimtaev Baktybai Nakhuovich

Aktau

+7 701- 3341633

monti08@mail.ru

Pavlodar region
Branch Chairman
Saylau Shaymardanovich Urazbayev

Pavlodar
+7 705- 2014680
urazbaev_kh@mail.ru

North Kazakhstan region
Branch Chairman
Alpysov Yerlan Saparbekovich

+7 777 310 81 11

Turkestan region
Branch Chairman
Sharipov Zhusup Sharipovich

Shymkent
+7 705- 3673701

+7 778- 6221507

doit_1959@aidar75

East kazakhstan region
Branch Chairman

Abytaev Meyr Serikzhanovich

8 771 006 06 96

m.abytaev@mail.ru

Ulytau region

Begenov Baurzhan Zhappasovich

8 705 978 77 00

qasqajol@gmail.com